1. Uzasadnienie przyznania Piotrowiczowi Brązowego Krzyża Zasługi w 1983 roku. "Pilny, zdyscyplinowany, ambitny i wydajny".

  2. W grobie Piotra Nurowskiego nie pochowano kobiety. To mężczyzna. Nie powielajcie proszę nieprawdziwych informacji

  3. "We're going to rebuild our country w/ American hands by American workers -- buy American & hire American." -

  4. Najlepsze podsumowanie 2016 roku w amerykańskich (i nie tylko) mediach. Próby kreowania rzeczywistości zderzone z rzeczywistością.

  5. 128. twoi dziadkowie mieszkają w bloku